พันธกิจของเรา

Triple B Broker คือ นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งและบริหารโดยทีมผู้ชำนาญงานอย่างมืออาชีพในวงการประกันมานานกว่า 20 ปี ธุรกิจหลักของบริษัท Triple B Broker คือการเเนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับ ประกันวินาศภัน ประกันชีวิต การวางแผนภาษีส่วนบุคคล และ การบริการเสริมอื่นๆ แบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคอยให้บริการ และ ให้คำปรึกษาเพื่อนแนะนำผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ใหกับลูกค้า "เพราะคุณ คือ คนสำคัญ"

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าด้านประกันภัยแบบครบวงจร

สร้างการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One stop service)

เลือกสรรแบบประกัน
และบริษัทประกันให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า

ดำรงซึ่งความเป็นธรรมต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทประกัน

รูปแบบการบริการของเรา คือ

"บริการอย่างจริงใจเพื่อความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการ อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน"

0

ลูกค้าของเรา

0

ประเภทกรมธรรม์

0 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

0

ตัวแทนที่จริงใจ

บริการของเรา

กรมธรรม์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

Content-02

ประกันรถยนต์

แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

- ภาคบังคุบ (พรบ.)
- ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
- ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
- ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

Content-02

ประกันอัคคีภัย

แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

- ประกันภัยที่อยู่อาศัย
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
- ประกันภัยการสูญเสียค่าเช่า
- ประกันภัยสต็อกสินค้า

Content-02

ประกันภัยขนส่งทางทะเลและขนส่งสินค้าในประเทศ

แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

- ประกันภัยตัวเรือ
 
- ประกันภัยเครื่องจักร

Content-02

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

มีหลากหลายความคุ้มครอง เช่น

- ประกันภัยอุบัติเหตุทั่วไป
- ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
- ประกันภัยความรับเครื่องมือต่างๆ
  

กรมธรรม์แนะนำของเรา

กรมธรรม์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

RI-01

ประกันกลุ่มท่องเที่ยว 5 คน

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางภายในวันและประเทศที่คุณต้องการ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจ

เริ่มต้นเพียงวันละ 60 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-01

ประกันกลุ่มท่องเที่ยว 5 คน

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางภายในวันและประเทศที่คุณต้องการ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจ

เริ่มต้นเพียงวันละ 60 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-02

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ขับขี่อย่างสบายใจ ไร้กังวล ซ่อมศูนย์บริการชั้นนำ ไม่ต้องสำรองจ่าย ขับดี ลดค่าเบี้ยในปีต่อไป

เริ่มต้นเพียงวันละ 12 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-02

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ขับขี่อย่างสบายใจ ไร้กังวล ซ่อมศูนย์บริการชั้นนำ ไม่ต้องสำรองจ่าย ขับดี ลดค่าเบี้ยในปีต่อไป

เริ่มต้นเพียงวันละ 12 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-03

ประกันครอบครัวอุ่นใจ

คุ้มครองอุบัติเหตุ และสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใ้กับทุกคนในครอบครัว

เริ่มต้นเพียงวันละ 30 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-03

ประกันครอบครัวอุ่นใจ

คุ้มครองอุบัติเหตุ และสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใ้กับทุกคนในครอบครัว

เริ่มต้นเพียงวันละ 30 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More

ประกันภัยรถยนต์ของเรา

กรมธรรม์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

ประกันภัยขั้น 1

Car-crash-2

รถชนรถ

ความเสียหายต่อ
รถยนต์ที่เอาประกันภัย
เมื่อเกิดรถชนรถ

Crash

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

ชนหรือเฉี่ยว
กับอาคาร หรือ
สิ่งไม่มีชีวิต

Fire-2

ไฟไหม้

ครอบคลุม เมื่อรถยนต์
เกิดความเสียหาย
จากไฟไหม้

Lost

ขโมย/สูญหาย

เมื่อรถยนต์ของท่าน
ถูกขโมย หรือ
สูญหาย

Flood-2

ภัยธรรมชาติ

ความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม,
แผ่นดินไหว)

Mirror-2

กระจก

ดูแล
ความเสียหาย
ต่อกระจก

Car-lifting-2

บริการรถยก

บริการรถยก
24 ชั่วโมง
ทั่วประเทศไทย

Injury-2

รับผิดชอบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ

ประกันภัยขั้น 2+

Car-crash-2

รถชนรถ

ความเสียหายต่อ
รถยนต์ที่เอาประกันภัย
เมื่อเกิดรถชนรถ

Fire-2

ไฟไหม้

ครอบคลุม เมื่อรถยนต์
เกิดความเสียหาย
จากไฟไหม้

Lost

ขโมย/สูญหาย

เมื่อรถยนต์ของท่าน
ถูกขโมย หรือ
สูญหาย

Flood-2

ภัยธรรมชาติ

ความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม,
แผ่นดินไหว)

Car-lifting-2

บริการรถยก

บริการรถยก
24 ชั่วโมง
ทั่วประเทศไทย

Injury-2

รับผิดชอบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ

ประกันภัยขั้น 2

Fire-2

ไฟไหม้

ครอบคลุม เมื่อรถยนต์
เกิดความเสียหาย
จากไฟไหม้

Lost

ขโมย/สูญหาย

เมื่อรถยนต์ของท่าน
ถูกขโมย หรือ
สูญหาย

Injury-2

รับผิดชอบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ

ประกันภัยขั้น 3+

Car-crash-2

รถชนรถ

ความเสียหายต่อ
รถยนต์ที่เอาประกันภัย
เมื่อเกิดรถชนรถ

Car-lifting-2

บริการรถยก

บริการรถยก
24 ชั่วโมง
ทั่วประเทศไทย

Injury-2

รับผิดชอบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ

ประกันภัยขั้น 3

Injury-2

รับผิดชอบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองด้วยผู้เอาประกัน จากประกันอุบัติเหตุต่างๆ สบายใจเรื่อง่ารักษาพยาบาล และ ฯลฯ

เบี้ยเริ่มต้น

วันละ 7 บาท

คุ้มครองสูงสุด

5,000,000 บาท

AI-01

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

AI-02

คุ้มครองจากการถูกทำร้ายร่างกาย

AI-03

คุ้มครองจากการขับขี่ หรือโดยสาร

AI-04

มีค่าชดเชยเมื่อทุพพลภาพ

AI-05

นอนโรงพยาบาลก็มีเบี้ยชดเชยรายได้

Sample-Logo-01

คุณ ชีวิตดี ครอบครัวปลอดภัย

ลูกค้าประกันชีวิต และประกันการท่องเที่ยว

"ดูแลดีครับ เวลามีปัญฆาอะไรก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอดเลยครับปีนี้ผ่านไปดี"
เบี้ยปีต่อไปถูกลงด้วยครับ ตัวแทนขายก็มีโทรมาหากันอยู่ตลอดด้วยครับ
รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับ

Sample-Logo-01

คุณ ชีวิตดี2 ครอบครัวปลอดภัย2

ลูกค้าประกันชีวิต และประกันการท่องเที่ยว

"ดูแลดีครับ เวลามีปัญฆาอะไรก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอดเลยครับปีนี้ผ่านไปดี"
เบี้ยปีต่อไปถูกลงด้วยครับ ตัวแทนขายก็มีโทรมาหากันอยู่ตลอดด้วยครับ
รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับ

เริ่มต้นทำประกันเพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก

สอบ - ถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการซื้อกรมทัณฑ์ หรือข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเรา

สาระดีๆ เกี่ยวกับการทำประกันภัย

เกร็ดความรู้ต่างๆ ในการซื้อ และ จัดการกับประกันภัย ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บริการประกันชั้นนำในเครือของเรา

ภายใต้การควบคุมจากสำนักงาน คปภ.

ผ่านมาตรฐานระดับ silver จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

มาตรฐานรองรับความปลอดภัย