Vertical-Logo

Triple B Broker คือ นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Triple B Broker ในสิงค์โปร์ Triple B Broker ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกแบบนโยบายการประกันรถยนต์เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ประกันภัยของเราจึงแตกต่างจากที่อื่นๆ ที่คุณเคยรู้จัก ทีมงานคนไทยของ Triple B Broker ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือให้คุณได้ราคาเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด แต่ยังได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา เพราะภารกิจในใจเราคือ "การมอบความสุขให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มเช็คเบี้ยประกันไปจนถึงการเคลม"

รูปแบบการบริการของเรา คือ

"บริการอย่างจริงใจเพื่อความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการ อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน"

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

Sample-Logo-[150-px]
ประสานงานตลอดทั้ง ก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษากับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบก้วนตามความต้องการแลัยั่งยืน สุขกาย สบายใจ

0

ลูกค้าของเรา

0

ประเภทกรมทัณฑ์

0 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

0

ตัวแทนที่จริงใจ

บริการของเรา

กรมทัณฑ์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันที่จะช่วยคุ้มครองร่างกายของคุณจากอุบัติเหตุต่างๆ
อุบัติเหตุที่คุ้มครอง
- จากการทำงาน
- จากการขับขี่ หรือการโดยสาร
- จากการถูกทำร้านร่างกาย

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

Sample-Logo-01

ประกันภัยรถยนต์

กรมทัณฑ์แนะนำของเรา

กรมทัณฑ์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

RI-01

ประกันกลุ่มท่องเที่ยว 5 คน

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางภายในวันและประเทศที่คุณต้องการ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจ

เริ่มต้นเพียงวันละ 60 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-01

ประกันกลุ่มท่องเที่ยว 5 คน

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางภายในวันและประเทศที่คุณต้องการ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจ

เริ่มต้นเพียงวันละ 60 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-02

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ขับขี่อย่างสบายใจ ไร้กังวล ซ่อมศูนย์บริการชั้นนำ ไม่ต้องสำรองจ่าย ขับดี ลดค่าเบี้ยในปีต่อไป

เริ่มต้นเพียงวันละ 12 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-02

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ขับขี่อย่างสบายใจ ไร้กังวล ซ่อมศูนย์บริการชั้นนำ ไม่ต้องสำรองจ่าย ขับดี ลดค่าเบี้ยในปีต่อไป

เริ่มต้นเพียงวันละ 12 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-03

ประกันครอบครัวอุ่นใจ

คุ้มครองอุบัติเหตุ และสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใ้กับทุกคนในครอบครัว

เริ่มต้นเพียงวันละ 30 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More
RI-03

ประกันครอบครัวอุ่นใจ

คุ้มครองอุบัติเหตุ และสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใ้กับทุกคนในครอบครัว

เริ่มต้นเพียงวันละ 30 บาท

Slide Box Back

 • Enter description text here.
 • Enter description text here.
Read More

ประกันภัยรถยนต์ของเรา

กรมทัณฑ์ราคาพิเศษจากเรา เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนที่คุณรู้จัก

ประกันภัยขั้น 1

รถชนรถ

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

มีบริการรถยก

ซ่อมศูนย์ชั้นนำ

ไฟไหม้

น้ำท่วม

โดนโจรกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันภัยขั้น 2

รถชนรถ

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

มีบริการรถยก

ซ่อมศูนย์ชั้นนำ

ไฟไหม้

น้ำท่วม

โดนโจรกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันภัยขั้น 3

รถชนรถ

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

มีบริการรถยก

ซ่อมศูนย์ชั้นนำ

ไฟไหม้

น้ำท่วม

โดนโจรกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันภัยขั้น 4

รถชนรถ

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

มีบริการรถยก

ซ่อมศูนย์ชั้นนำ

ไฟไหม้

น้ำท่วม

โดนโจรกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันภัยขั้น 5

รถชนรถ

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

มีบริการรถยก

ซ่อมศูนย์ชั้นนำ

ไฟไหม้

น้ำท่วม

โดนโจรกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองด้วยผู้เอาประกัน จากประกันอุบัติเหตุต่างๆ สบายใจเรื่อง่ารักษาพยาบาล และ ฯลฯ

เบี้ยเริ่มต้น

วันละ 7 บาท

คุ้มครองสูงสุด

5,000,000 บาท

AI-01

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

AI-02

คุ้มครองจากการถูกทำร้ายร่างกาย

AI-03

คุ้มครองจากการขับขี่ หรือโดยสาร

AI-04

มีค่าชดเชยเมื่อทุพพลภาพ

AI-05

นอนโรงพยาบาลก็มีเบี้ยชดเชยรายได้

Sample-Logo-01

คุณ ชีวิตดี ครอบครัวปลอดภัย

ลูกค้าประกันชีวิต และประกันการท่องเที่ยว

"ดูแลดีครับ เวลามีปัญฆาอะไรก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอดเลยครับปีนี้ผ่านไปดี"
เบี้ยปีต่อไปถูกลงด้วยครับ ตัวแทนขายก็มีโทรมาหากันอยู่ตลอดด้วยครับ
รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับ

Sample-Logo-01

คุณ ชีวิตดี2 ครอบครัวปลอดภัย2

ลูกค้าประกันชีวิต และประกันการท่องเที่ยว

"ดูแลดีครับ เวลามีปัญฆาอะไรก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอดเลยครับปีนี้ผ่านไปดี"
เบี้ยปีต่อไปถูกลงด้วยครับ ตัวแทนขายก็มีโทรมาหากันอยู่ตลอดด้วยครับ
รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับ

เริ่มต้นทำประกันเพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก

สอบ - ถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการซื้อกรมทัณฑ์ หรือข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเรา

สาระดีๆ เกี่ยวกับการทำประกันภัย

เกร็ดความรู้ต่างๆ ในการซื้อ และ จัดการกับประกันภัย ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บริการประกันชั้นนำในเครือของเรา

ภายใต้การควบคุมจากสำนักงาน คปภ.

ผ่านมาตรฐานระดับ silver จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

มาตรฐานรองรับความปลอดภัย