นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันภัยกระจก คือ

      คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นละสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน

     

     ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากมิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้สันนิษฐานว่า บรรดากระจกนั้นเป็นกระจกเรียบขัดมันปกติ

   

     ในกรณีที่บริษัทตกลงหากระจกอื่นมาทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องดัดแปลงถอดออก และซ่อมแซมให้ได้ในสภาพเดิม ซึ่งจำเป็นต้องดัดแปลงหรือถอดออกก่อนที่จะเอากระจกใหม่มาใส่ได้ และผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้ด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กระจกในครอบเรือน

กระจกสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685