นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันภัยความรับผิดชอบจากวิชาชีพ คือ

      ความรับผิดชอบของนายแพทย์ ศัลยแพทย์ และทันตแพทย์ ต่อคนไข้ กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้ความคุ้มครองต่อนายแพทย์ ศัลยแพทย์ และทันตแพทย์  ซึ่งรวมถึงพยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ที่ทำตามคำสั่งแพทย์ ในกรณีที่เกิดการเสียหายแก่คนไข้เนื่องมาจากความบกพร่อง พลั้งพลาดในการรักษาพยาบาลไม่ว่าการปฏิบัติจะอยู่ต่อหน้านายแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งความเสียหายที่ทำให้คนไข้ต้องสูญเสียรายได้ด้วยผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

อาชีพที่สามารถซื้อกรมธรรม์ได้

แพทย์ทั่วไป

ทันต์แพทย์

จักษุแพทย์

วิสัญชณีแพทย์

นักบัญชี

ตารางเบี้ยประกันภัยสำเร็ปรูป (บาท)

กรุงเทพประกันภัย

วิชาชีพแพทย์

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685