นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันภัยทุกชนิกของผู้รับเหมา (CAR) คือ

      การประกันภัยประเภทนี้ได้เริ่มจากเจตนนาที่จะให้คุ้มครองอย่างกว้างขวางและเพียงพอแก่งานก่อสร้างรวมทั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และยังขยายงานคุ้มครองถึงความรับผิดชอบทางกฏหมาย ต่อสาธารณชนของผู้รับเหมาก่อสร้้างด้วย

    การประกันภันประเภทนี้ได้พัฒนาตัวเองจากการให้ความคุ้มครองแก่อาคารบ้านอยู่อาศัยหรือ อาคารพิณิชย์ธรรมดาจนสามารถที่จะรับใช้ให้การคุ้มครองแก่งานก่อสร้างที่พิสดารและเสี่ยงต่อภัยต่างๆ อย่างมากมายของบรรดาสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ ที่มีมูลค่าสูงดังกล่าว

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองต่อชีวิตผู้ทำงาน

ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย

อัคคีภัย

ภัยธรรมชาติต่างๆ

โจรกรรม

การคำนวณที่ผิดพลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Allianz

แบบสอบถามสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้า

กรุงเทพประกันภัย

แบบสอบถามสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้า

P-10

แบบสอบถามสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้า

P-09

แบบสอบถามสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้า

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685