นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ

      บริษัทให้ความคุ้มครองเฉพาะผลของความบาดเจ็บในข้อที่มีจำนวนเงินแสดงความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การเสียชีวิต

การสูญเสียอวัยวะและสายตา

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว

การรักษาพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

Allianz

PA Happy Senior

Allianz

ใบคำขอ PA Happy Senior

Allianz

PA Top Shield

Allianz

ใบคำขอ PA Top Shield

Allianz

PA Easy Care Plus

Allianz

ใบคำขอ PA Easy Care Plus

P-09

PA Protect

P-09

ใบคำขอ PA Protect

P-09

PA Safe Safe

P-09

ใบคำขอ PA Safe Safe

AXA

PA สบายใจ

AXA

ใบคำขอ PA สบายใจ

P-10

PA วิริยะ แผน - ABC

P-10

ใบคำขอ PA วิริยะ แผน - ABC

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685