นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประภัยการโจรกรรม คือ

      การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรืิความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดจากการกระทำของคนร้ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย นอกจากนั้นแล้วการประกันภัยโจรกรรมยังให้วคามคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ อาคาร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นเนื่องจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

การประกันภัยโจรกรรม แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ จร.1  การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
2. แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ  การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
3. แบบ จร.3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ค่ารักษาพยาบาล

ชดเชยเมื่อเสียชีวิต

คุ้มครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

คุ้มครองกรณีเกิดอัคคีภัย

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685