นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks)

      กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงทุกชนิด เป็นกรมธรรม์ที่ทำให้ความคุ้มครองกว้างขวางที่สุด แต่ก็มีใช่ว่าจะให้ความคุ้มครองไปถึงภัยทุกอย่าง ภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

       ทรัพย์สินที่จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดนี้ ต้องระบุลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดแจ้ง และเมื่อทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินนั้นได้รับความเสียหายหรือสูญหายโดยอุบัติเหตุหรือโดยเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ และทรัพย์สินดังกล่วงอยู่ภายในบริเวณที่ได้ระบุหรือสูญหายโดยอุบัติเหตุหรือโดนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ และทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณที่ได้ระบุไว้ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองครอบคลุม

มีคำเเนะนำจากผู้ชำนาณการ

การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของเรา

Allianz

แบบสอบถามการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

P-10

แบบสอบถามการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

กรุงเทพประกันภัย

แบบสอบถามการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

P-09

แบบสอบถามการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685