นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

ประกันอัคคีภัย คือ

1. ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก

- ไฟไหม้
- ฟ้าผ่า
- ภัยระเบิด
- ภัยจากยวดยาน (รวมถึง ช้าง ม้า วัว ควาย)
- ภัยจากอากาศยาน
- ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงภัยน้ำท่วม)

2. ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ ให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก

- ไฟไฟม้
- ฟ้าผ่า
- การระเบิดจากแก็สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือ เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

ความคุ้มครองที่จะได้รับ

ตัวอาคาร

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องจักรอุกกรณ์ต่างๆ

สต็อคสินค้า

ประกันอัคคีภัย

Allianz

Happy Home

Allianz

Happy Log Home

Allianz

Luxury Log Home

Allianz

ใบคำขอัคคีภัย

ภัยที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ภัยจากลมพายุ

ภัยจากควัน

ภัยจราจลและนัดหยุดงาน

ภัยระเบิด

ภัยจากแผ่นดินไหว

ภัยระอุ

ภัยจากอากาศยาน

ภัยจากน้ำท่วม

ภัยจากลูกเห็บ

ภัยจากยานพาหนะ

ภัยเนื่องจากน้ำ

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อน หรือ กระทำอันมีเจตนาร้าย

ข้อแนะนำในการซื้อประกันอัคคีภัย


1. เมื่อเกิดความเสียหายจาก เพลิงไหม้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสีย หรือ เสียหาย รวมถึง มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการค้า หรือ การผลิต การย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันได้ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ

3. ถ้าหากมีการเปลี่ยนมือของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ไม่ใช่โดยทาง พินัยกรรมหรือโดนบทบัญญัติแห่งกฏหมายไปให้ผู้อื่น ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการโอนให้บริษัททราบ เพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองที่จะโอนตามไปด้วย

4. หากเลือกซื้อความคุ้มครองเป็น ระยะเวลานาน เบี้ยประกันจะมีราคาถูกมากขึ้น ดังเห็นได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้

- น้อยกว่า 1 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 100%
- น้อยกว่า 2 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 175%
- น้อยกว่า 3 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 250%

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685