นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

ประกันกลุ่มพนักงาน คือ

      ประกันกลุ่มพนักงาน คือ ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยชน์การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

คุ้มครองการเสียชีวิต

คุ้มครองการรักษาทัตกรรม

คุ้มครองโรคร้ายแรง

ประกันกลุ่มพนักงาน

S__70139926

ประกันกลุ่ม

S__70139926

แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

aetna

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

สำหรับพนักงาน

AXA

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

Smart Care Executive 1

AXA

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

Smart Care Executive 2

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685