นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

ประกันการเดินทาง คือ

     ประกันการเดินทาง คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการ เดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองการเสียชีวิตจาก
การเดินทางทั่วโลก

คุ้มครองค่ารักษา
เมื่อเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ช่วยในการขอ Visa ได้ง่ายขึ้น

ตารางเบี้ยประกันภัยสำเร็ปรูป (บาท)

AXA

TA New Family plan

AXA

แบบฟอร์มการยื่นขอรับประกันการเดินทาง

Allianz

Travel Plus

Allianz

AZTH Overseas Student

Allianz

แบบฟอร์มการยื่นขอรับประกันการเดินทาง

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685